Tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
Lượt xem: 66

Kính thưa toàn thể nhân dân !

          Trải qua 93 năm ra đời và phát triển,  MTTQ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ hồi phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ Quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của Cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ kỳ 2019 – 2024, của đại hội lần thứ 9 MTTQ Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát huy mọi nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, công tác giám sát cán bộ, công chức, Đảng viên ở khu dân cư, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Bước vào thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, MTTQ các tầng lớp cùng với các tổ chức thành viên, không ngừng tăng cường củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng các cuộc vận động về cơ sở, bằng các hoạt động thiết thực hiệu quả  đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động các phong trào do Đảng nhà nước MTTQ phát động như cuộc vận động“học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đồng hành cùng chính phủ trong công tác phòng chống covid-19,các dịch bệnh nguy hiểm khác  với phương châm lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân, đến nay các cuộc vận động, các phong trào trên địa bàn xã đã đạt được kết quả đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và của tỉnh Nam Định chúng ta cần nhận thức sâu sắc và khẳng định vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước, theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn càng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chính sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng, trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là một lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”

      “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết

Thành công thành công đại thành công”

                                                                                                     MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lạc

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 1 048
  • Tất cả: 86698
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lạc - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Lạc- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang