Huyện Nghĩa Hưng đẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng chính quyền số
Lượt xem: 116

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trong năm 2022 huyện Nghĩa Hưng từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp vào quá trình thực hiện chương trình CCHC của tỉnh. CCHC là một khâu quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính quyền số và từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn.

Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn.

Hiện tại tất cả các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đều được trang bị máy vi tính, thực hiện kết nối mạng nội bộ đảm bảo cho yêu cầu công tác và cập nhật thông tin trên mạng Internet; nâng cấp Cổng thông tin điện tử theo yêu cầu cần thông tin của địa phương; tiếp tục vận hành tốt phòng họp trực tuyến với tỉnh; bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện, UBND các xã, thị trấn sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và  hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ; 100% cấp huyện và cấp xã xử lý các văn bản, hồ sơ công việc được trao đổi, ký số, ban hành trên hệ thống phần mềm QLVB&ĐH ;100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận trực tuyến và giải quyết trên môi trường điện tử tại cấp huyện ; 100% các xã, thị trấn đã thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh.

         Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền số, thời gian tới huyện Nghĩa Hưng tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát việc thực hiện CCHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi, gửi, nhận thông tin bằng thư điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

                                                                   Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 845
  • Tất cả: 76732
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lạc - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Lạc- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang