Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:183/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định về việc công bố công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Nghĩa Lạc
Lượt xem: 5
Tải về
Số: 04/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại UBND xã Nghĩa Lạc
Lượt xem: 9
Tải về
Số:02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Nghĩa Lạc năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
Số: 76/TTr-UBND 23/12/2022 Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi và phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Nghĩa Lạc năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về
Số:03/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách xã Nghĩa Lạc năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về
Số: 100/QĐ-UBND 06/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 xã Nghĩa Lạc
Lượt xem: 47
Tải về
Số: 31/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã Nghĩa Lạc năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về
Số: 41/TTr-UBND 05/07/2023 Tờ trình về việc xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về
15-NQ/ĐU 04/01/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
Lượt xem: 110
Tải về
16-NQ/ĐU 04/01/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022
Lượt xem: 97
Tải về
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lạc - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Lạc- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang